Sustainability

Туруктуу продукт чечимдери

Адамдар жана планета эске алуу менен өнүмдөрдү жана процесстерди иштеп чыгуу.

Туруктуу материалдык булак - Мицен, биздин кардарлар жана биздин кызыкдар тараптар үчүн негизги приоритет.

Кайра калыбына келбеген ресурстарга жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирлерге байланыштуу тынчсыздануу күчөгөн сайын, туруктуу материалдык булактар ​​кардарлар жана башка кызыкдар тараптар үчүн эң негизги маселе экендигин түшүнүп жатабыз. Бул негизги багытты жакшыртуу үчүн биз Micenдин Innovation Excellence уюмунун курамында өнүмдүн туруктуу иштеши боюнча атайын топ түздүк.

Micen биздин планетага кам көрүү жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирибизди азайтуу, айрыкча, кайра иштетүү, пластик калдыктарын азайтуу жана тегерек пластик экономикасын көтөрүү боюнча убадабызды бекемдөө үчүн, пикирлеш уюмдар менен өнөктөш.

2.Sustainable product Solutions

Туруктуу продукт чечимдери